KONKURSBO

4-Solutions

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

02.10.2017

Fristdag:

22.06.2017

Anmeldelse av krav:

29.09.2017

Org.nr.:

911853795

Bonummer:

17-101911KON-STAV

Konkursåpning:

29.08.2017