KONKURSBO

80:20 Procurement Service AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 27. januar 2020 kl 1000

Fristdag:

16.10.2019

Anmeldelse av krav:

21.01.2020

Org.nr.:

913 445 678

Bonummer:

19-178275KON-STAV

Konkursåpning:

17.12.2019