KONKURSBO

A & A Group AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsag 4. september 2019 kl: 0900

Fristdag:

21.06.2019

Anmeldelse av krav:

22.07.2019

Org.nr.:

920298249

Bonummer:

19-095281KON-STAV

Konkursåpning:

21.06.2019