KONKURSBO

AK Investment AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 05.09.2016 kl 0900

Fristdag:

15.04.2016

Anmeldelse av krav:

12.08.2016

Org.nr.:

993846732

Bonummer:

16-088978KON-STAV

Konkursåpning:

12.07.2016