KONKURSBO

Andrei-Iulian Ungurean

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 4. januar 2019 kl 09.40

Fristdag:

27.09.2018

Anmeldelse av krav:

10.12.2018

Org.nr.:

916 915 705

Bonummer:

18-142876KON-BERG/4

Konkursåpning:

5.11.2018