KONKURSBO

Arife Bag

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 21.09.2018 kl 0930

Fristdag:

25.07.2018

Anmeldelse av krav:

18.09.2018

Org.nr.:

918 364 501

Bonummer:

18-111934KON-STAV

Konkursåpning:

14.08.2018