KONKURSBO

Aroma Restaurant AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 13. desember 2018 kl 11.20

Fristdag:

11.10.2018

Anmeldelse av krav:

16.11.2018

Org.nr.:

995 159 252

Bonummer:

18-151093KON-BERG/3

Konkursåpning:

11.10.2018