KONKURSBO

Aroma Restaurant Holding AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 13. desember 2018 kl 11.00

Fristdag:

11.10.2018

Anmeldelse av krav:

16.11.2018

Org.nr.:

988 870 684

Bonummer:

18-151194KON-BERG/3

Konkursåpning:

11.10.2018