KONKURSBO

Artur Piotr Swietek

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 03.06.2019 kl 09.30

Fristdag:

19.03.2019

Anmeldelse av krav:

31.05.2019

Org.nr.:

995 780 054

Bonummer:

19-044487KON-STAV

Konkursåpning:

26.04.2019