KONKURSBO

Åsmund Kåre Grimsby Haarr

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 16. august 2019 kl 09.20

Fristdag:

20.03.2019

Anmeldelse av krav:

18.07.2019

Org.nr.:

988 343 315

Bonummer:

19-045148KON-BERG/3

Konkursåpning:

13.06.2019