KONKURSBO

Atmiya AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 29.10.2019 kl. 09:30

Fristdag:

08.03.2019

Anmeldelse av krav:

22.10.2019

Org.nr.:

918 359 605

Bonummer:

19-065744KON-STAV

Konkursåpning:

17.09.2019