KONKURSBO

Behmen Transport AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 20. september 2019 kl 10.40

Fristdag:

11.07.2019

Anmeldelse av krav:

15.08.2019

Org.nr.:

914 388 775

Bonummer:

19-105749KON-BERG/3

Konkursåpning:

11.07.2019