KONKURSBO

Bente Annie Lund

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 4. januar 2019, kl. 09:10

Fristdag:

08.10.2018

Anmeldelse av krav:

04.12.2018

Org.nr.:

971 115 742

Bonummer:

18-149007KON-BERG/3

Konkursåpning:

30.10.2018