KONKURSBO

Bergen Sikkerhet AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 15. august 2017 kl 10.20

Fristdag:

18.05.2017

Anmeldelse av krav:

26.06.2017

Org.nr.:

997 615 891

Bonummer:

17-081619KON-BERG/4

Konkursåpning:

22.05.2017