KONKURSBO

BFF AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 26. januar 2018 kl 10.30

Fristdag:

26.09.2017

Anmeldelse av krav:

03.01.2018

Org.nr.:

815 783 212

Bonummer:

17-149156KON-BERG/3

Konkursåpning:

28.11.2017