KONKURSBO

Bjørn Egil Tronstad

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 16. august 2019 kl 09.00

Fristdag:

11.09.2018

Anmeldelse av krav:

18.07.2019

Org.nr.:

914 245 990

Bonummer:

18-135716KON-BERG/3

Konkursåpning:

13.09.2019