KONKURSBO

Blueday Technology AS, under tvangsakkord

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Jæren tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fristdag:

Anmeldelse av krav:

Org.nr.:

999 326 269

Bonummer:

18-060126KON-JARE

Konkursåpning: