KONKURSBO

Bogdan Kaminski

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 12.01.2017

Fristdag:

05.10.2016

Anmeldelse av krav:

27.12.2016

Org.nr.:

991 519 505

Bonummer:

16-162046KON-STAV

Konkursåpning:

25.11.2016