KONKURSBO

Byggspecialisten Stas AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 08.03.2018 kl 0900

Fristdag:

11.12.2017

Anmeldelse av krav:

26.02.2018

Org.nr.:

916 927 436

Bonummer:

17-193689KON-STAV

Konkursåpning:

24.01.2018