KONKURSBO

Cornerstone Cafe AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 22.02.2019 kl 09:30

Fristdag:

11.01.2019

Anmeldelse av krav:

15.02.2019

Org.nr.:

917 336 466

Bonummer:

19-006225KON-STAV

Konkursåpning:

11.01.2019