KONKURSBO

Daily Solutions Home AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 18.04.2017 kl 0900

Fristdag:

14.03.2017

Anmeldelse av krav:

14.04.2017

Org.nr.:

916863950

Bonummer:

17-044338KON-STAV

Konkursåpning:

14.03.2017