KONKURSBO

Dima Engen AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 20.12.18 kl. 9.50

Fristdag:

12.10.2018

Anmeldelse av krav:

21.11.2018

Org.nr.:

998 049 830

Bonummer:

18-152018KON-BERG/3

Konkursåpning:

16.10.2018