KONKURSBO

Domus Bygg AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

29.06.2017

Fristdag:

10.03.2017

Anmeldelse av krav:

19.06.2017

Org.nr.:

998 660 289

Bonummer:

17-069094KON-STAV

Konkursåpning:

19.05.2017