KONKURSBO

Drift Skagen 8 AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 31.01.2019 kl 0900

Fristdag:

13.12.2018

Anmeldelse av krav:

14.01.2019

Org.nr.:

915698395

Bonummer:

18-187588KON-STAV

Konkursåpning:

13.12.2018