KONKURSBO

DS Bygg v/ Darius Stankevicius

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 14.11.2016 kl 0930

Fristdag:

06.09.2016

Anmeldelse av krav:

08.11.2016

Org.nr.:

896527142

Bonummer:

16-141803KON-STAV

Konkursåpning:

04.10.2016