KONKURSBO

Dynamo Management AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 15. januar 2019 kl 0930

Fristdag:

01.10.2018

Anmeldelse av krav:

01.01.2019

Org.nr.:

982769946

Bonummer:

18-170295KON-STAV

Konkursåpning:

27.11.2018