KONKURSBO

E.C. System AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 23. mai 2019 kl 11.20

Fristdag:

21.02.2019

Anmeldelse av krav:

01.05.2019

Org.nr.:

919 362 278

Bonummer:

19-029641KON-BERG/3

Konkursåpning:

27.03.2019