KONKURSBO

EC Rental AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 21.09.2018

Fristdag:

13.08.2018

Anmeldelse av krav:

19.09.2018

Org.nr.:

991 960 651

Bonummer:

18-119423KON-STAV

Konkursåpning:

15.08.2018