KONKURSBO

EH Salmon AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 19. desember 2017 kl 09.00

Fristdag:

21.09.2017

Anmeldelse av krav:

27.11.2017

Org.nr.:

999 059 171

Bonummer:

17-146697KON-BERG/4

Konkursåpning:

23.10.2017