KONKURSBO

Eiyad Holding AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 23. januar 2020 kl 09.00

Fristdag:

23.10.2019

Anmeldelse av krav:

25.12.2019

Org.nr.:

912 077 861

Bonummer:

19-158373KON-BERG/4

Konkursåpning:

20.11.2019