KONKURSBO

Ekas Bygg AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 13. desember 2018 kl 10.40

Fristdag:

14.09.2018

Anmeldelse av krav:

14.11.2018

Org.nr.:

917 455 120

Bonummer:

18-136227KON-BERG/3

Konkursåpning:

10.10.2018