KONKURSBO

Emrullah Selvi

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 3. juli kl 09.40

Fristdag:

03.05.2018

Anmeldelse av krav:

12.06.2018

Org.nr.:

996 906 647

Bonummer:

18-070016KON-BERG/3

Konkursåpning:

04.05.2018