KONKURSBO

Energy Salvage AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 28. november 2019 kl 0930

Fristdag:

19.09.2019

Anmeldelse av krav:

17.11.2019

Org.nr.:

819 785 562

Bonummer:

19-1238069KON-STAV

Konkursåpning:

17.10.2019