KONKURSBO

Ergu Invest AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 05.06.2018 kl 09:00

Fristdag:

24.04.2018

Anmeldelse av krav:

24.05.2018

Org.nr.:

999 312 462

Bonummer:

18-064763KON-STAV

Konkursåpning:

24.04.2018