KONKURSBO

Espen & Emma Holding AS, dets tvangsoppløsningsbo

Bobestyrer:

Trond Geitung- Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

22.05.2018 kl 0900

Fristdag:

09.03.2018

Anmeldelse av krav:

16.05.2018

Org.nr.:

914610915

Bonummer:

18-058785KON-STAV

Konkursåpning:

16.04.2018