KONKURSBO

ESS Marine AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 9. mars 2018 kl 09.00

Fristdag:

21.09.2017

Anmeldelse av krav:

09.02.2018

Org.nr.:

999 255 884

Bonummer:

17-172500KON-BERG/4

Konkursåpning:

05.01.2018