KONKURSBO

Fix Ferdig Bygg AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 4. januar 2019 kl. 09:40

Fristdag:

17.10.2018

Anmeldelse av krav:

10.12.2018

Org.nr.:

919 425 679

Bonummer:

18-154090KON-BERG/3

Konkursåpning:

05.11.2018