KONKURSBO

Fløien Invest AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 3. juli 2018 kl 09.50

Fristdag:

08.05.2018

Anmeldelse av krav:

12.06.2018

Org.nr.:

988 520 853

Bonummer:

18-072067KON-BERG/3

Konkursåpning:

08.05.2018