KONKURSBO

Florin Daminescu

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 19.06.2019 kl 09.45

Fristdag:

01.04.2019

Anmeldelse av krav:

30.05.2019

Org.nr.:

917 260 826

Bonummer:

19-052203KON-STAV

Konkursåpning:

30.04.2019