KONKURSBO

Flow Marine AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 8. november 2018 kl 0930

Fristdag:

03.10.2018

Anmeldelse av krav:

03.11.2018

Org.nr.:

916727860

Bonummer:

18-146041KON-STAV

Konkursåpning:

03.10.2018