KONKURSBO

FM Rør AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

onsdag 12 juni 2019 jk 0900

Fristdag:

07.05.2019

Anmeldelse av krav:

07.06.2019

Org.nr.:

922 714 290

Bonummer:

19-070684KON-STAV

Konkursåpning:

07.05.2019