KONKURSBO

Fortuna Holding AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 22. desember 2015

Fristdag:

08.10.2015

Anmeldelse av krav:

11.12.2015

Org.nr.:

899222072

Bonummer:

15-158708KON-STAV

Konkursåpning:

11.11.2015