KONKURSBO

Forus Tech Invest AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 11. november 2019 kl 10:30

Fristdag:

26.09.2019

Anmeldelse av krav:

26.10.2019

Org.nr.:

997 749 200

Bonummer:

19-141808KON-STAV

Konkursåpning:

26.09.2019