KONKURSBO

Gade Eiendom AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 22. august 2018 kl 09.50

Fristdag:

09.03.2018

Anmeldelse av krav:

24.07.2018

Org.nr.:

915 620 434

Bonummer:

18-057930KON-BERG/3

Konkursåpning:

19.06.2018