KONKURSBO

Gardintrylleriet AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 14 november 2019 kl 0900

Fristdag:

02.09.2019

Anmeldelse av krav:

09.11.2019

Org.nr.:

916 061 102

Bonummer:

19-129185KON-STAV

Konkursåpning:

09.10.2019