KONKURSBO

Ghuman Kjøkken AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 19. november 2019 kl: 0900

Fristdag:

04.10.2019

Anmeldelse av krav:

04.11.2019

Org.nr.:

914 286 476

Bonummer:

19-146554KON-STAV

Konkursåpning:

04.10.2019