KONKURSBO

Giedrius Dzedulionis

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 09. desember 2019 kl. 0900

Fristdag:

13.09.2019

Anmeldelse av krav:

26.11.2019

Org.nr.:

918307354

Bonummer:

19-137566KON-STAV

Konkursåpning:

22.10.2019