KONKURSBO

GM Bygg Team AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 23. mai 2019 kl 11.10

Fristdag:

15.02.2019

Anmeldelse av krav:

29.04.2019

Org.nr.:

819 061 122

Bonummer:

19-027897KON-BERG/3

Konkursåpning:

25.03.2019