KONKURSBO

Godt Maxi AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Jæren tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 04.09.2019 kl 08.30

Fristdag:

11.07.2019

Anmeldelse av krav:

22.08.2019

Org.nr.:

920 244 777

Bonummer:

19-106204KON-JARE

Konkursåpning:

11.07.2019