KONKURSBO

Gøy Bøtte Miroslava Pavlikova

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 09.01.2018 kl 0930

Fristdag:

20.10.2017

Anmeldelse av krav:

15.12.2017

Org.nr.:

914 042 801

Bonummer:

17-163793KON-STAV

Konkursåpning:

15.11.2017